Aktuellt

Sommarlovscirkus

Parkour

Fjällmaratonveckan

Flammor & Glöd

Höstkulturdagen återkommer i år. Lördagen den 21:a september - dagen innan höstdagjämningen så kör vi en injektion scenkonst. Under dagen blir det familjeföreställningar mm och på kvällen mer scenkonst, konserter och eld så klart!!

Om oss

Roosengård Skapande & Kultur

Ideel förening med bas i Edsåsdalen.

Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet som främjar skapande, kreativitet & olika kulturyttringar såsom: cirkus, musik, dans, lek, teater, film, konst, litteratur, berättande mm.

Föreningen bedriver även verksamhet inom odling, natur, mat och matförädling.

Målsättningen är att öka och bredda denna typ av aktiviteter i främst Södra Årefjällen men även vidare ut i landet. Basen för verksamheten är västra Jämtland.

Föreningen skall även verka som plantskola för artister och konstnärer genom att lokaler kan erbjudas i residensform eller för andra projekt.

Föreningen har som ambition att i samverkan med andra arrangera festivaler, mindre offentliga tillställningar, föreställningar, utställningar, konserter samt workshops och lärande i olika former löpande över året.

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett kön, härkomst eller bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.