Adress:
Roosengård Skapande & Kultur
C/o Sara Oja
Edsåsdalen 693
837 96 Undersåker

Mejl:

info@skapandeochkultur.se

Telefon:

Daniel Oja - 070 679 19 51

Organisationsnummer: 802530-7037